zondag 26 juni 2011

De dag waarop alles samenkomt

Vandaag is het driedubbel feest. Ten eerste omdat het de dag is van 'Corpus Christi', sacramentsdag, de dag waarop katholieken vieren dat Jezus onder de gedaante van brood en wijn in hun midden is. Van de week was er nog een ander feest – de geboorte van St Jan de doper, die vandaag in Laren (mijn geboorteplaats) wordt gevierd met de St Jansprocessie (http://www.belkerken.nl/sintjan/processie_2011.html). Ten slotte 26 juni normaal gesproken ook nog de liturgische feestdag van de Heilige Jozefmaría, de stichter van het Opus Dei. Alle drie de feesten zeggen mij veel.

 

Toen ik vanochtend nadacht over deze drie feesten, leek het me dat ze erg mooi in het verlengde van elkaar liggen. St Jan de doper is de persoon die de komst van Jezus heeft voorbereid, en Hem heeft aangewezen als de Messias. Zijn oproep was er een van bekering: "maak de wegen recht voor de Heer". Deze oproep is vooral ook van kracht als we Jezus gaan ontvangen in de Heilige Eucharistie. De sequentie van de Heilige Mis van vandaag bevat de volgende regels:

 

Sumunt boni, sumunt mali;
Sorte tamen inaequali:
Vitae vel interitus.

(Goeden eten hier naast kwaden,
maar de afloop volgt de daden:
leven komt of ondergang.
)

 

Of zoals Paulus het zegt in de eerste brief aan de Korinthiers (27-29):

"Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis."

 

Van de positieve kant bekeken zegt Jezus in het evangelie van Johannes (6:54-56):

 "Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem."

 

Het is dus nodig om ons goed voor te bereiden op het ontvangen van het Sacrament, zoals St Jan ons herinnert, maar het feest van vandaag laat ook zien hoe groot de gave is: we ontvangen Jezus zelf en hij schenkt ons nu al het eeuwig leven, dat na de dood zal doorgaan.

 

Ten slotte de Heilige Jozefmaría. Hij heeft in zijn leven steeds geleerd hoe centraal de Heilige Eucharistie staat in het leven van de Christen. De Heilige Mis is de plaats waar we Jezus alles aanbieden wat we doen en laten; Hij komt dan naar ons toe en sterkt ons. Door de dag heen kunnen we alles wat we doen aan God opdragen. In de volgende Heilige Mis wordt dat dan met het brood en wijn als offer aan God aangeboden. Zo maken we van ons hele leven een eredienst aan God, van onze hele dag een Heilige Mis.

 

Zo zijn de drie feesten van vandaag dus intiem met elkaar verbonden: St Jan spoort ons aan ons tot Jezus te bekeren, die in het Heilig Sacrament naar ons toe komt. De Heilige Jozefmaría leert ons vervolgens hoe deze ontmoeting met Jezus ons hele bestaan kan vervullen. En dit alles geeft meer dan genoeg vrede en vreugde om eens goed feest te vieren!