woensdag 21 mei 2008

Is het huwelijk een koopcontract?

Is het huwelijk een koopcontract?

 

Natuurlijk niet! Maar wat is het verschil?

 

Mensen zijn elkaars bezit niet. Ze horen op een veel diepere wijze bij elkaar. Echtgenoten en hun kinderen hebben geen bezitsrelatie maar zijn verantwoordelijk voor elkaar.  Ze respecteren de vrijheid van de ander en ondersteunen elkaar omdat ze elkaar liefhebben en kennen. Tot in eeuwigheid zijn ze verbonden als vrije personen.


Verklaring uit: Jezus van  Nazareth,  Benedictus XVI

Geen opmerkingen:

Een reactie posten