donderdag 28 augustus 2008

Natuurwetenschap en de Heilige Schrift

Nog wat ideeen uit mijn zomercursus: hoe verhouden de natuurwetenschap en de Heilige Schrift zich?
 
Er zijn twee belangrijke principes:
1) Het 'negatieve principe': De Heilige Schrift heeft niet als doelstelling natuurwetenschappelijke kennis te leveren. Het doel waarvoor God ons de Schrift gegeven heeft is ons de weg naar de redding te wijzen. Daarom kunnen we haar niet als een natuurwetenschappelijke tekst zien.
 
2) Het 'positieve principe'. De Schrift beschrijft de natuurwetenschappelijke fenomenen zoals ze op de zintuigen overkomen. Soms gebruikt ze ook metaforische taal, zoals in poetische passages.
 
Ik denk dat deze twee principes al heel wat verduidelijken.
 
Er is hier overigens ook een diepere rede voor. Als God zich openbaart, doet hij dat op een manier die voor mensen begrijpbaar is. Bovendien bedient hij zich van mensen als vrije en rationele instrumenten. Als deze mensen geen natuurwetenschappers zijn, kan God ze moeilijk als zodanig gebruiken. Het zou ook niet zo veel zin hebben, gezien de natuurwetenschap op zich niet veel bijdraagt aan ons eeuwig heil! (De natuurwetenschap bedrijven uit liefde tot God doet dat overigens wel...)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten