maandag 22 april 2013

Een tekst voor het Koningslied, poging twee

Aangezien de eerste tekst van het koningslied op veel kritiek stuitte heb ik een voorstel voor een nieuwe tekst. Mijn doelstelling is om een tekst met meer inhoud te schrijven, zowel qua vorm als qua onderwerp. 

Wat betreft de vorm is dit gedicht een  'Ballade Royale', wat me een passende versvorm leek voor deze gelegenheid. Deze versvorm heeft als rijmschema 4x ababbcC, waarbij de hoofdletter C staat voor een integraal herhaalde regel (met eventueel minimale variaties). Het metrum is over het algemeen vijf jamben, ik heb de vrijheid genomen daar vier jamben van te maken.

Wat inhoud betreft bestaat het gedicht uit vier strofen. Het eerste is een verwelkoming, het tweede een reflectie op het ludieke aspect van koning Willem Alexander als persoon, het derde een reflectie op zijn rol in onze maatschappij, en het vierde een afsluitende aanmoediging. Alle vier de strofes eindigen met een referentie naar het geloof dat ons koningshuis kenmerkt.

Ik hoop hiermee te hebben beantwoord aan de roep van de Nederlanders over een meer inhoudelijk lied. Het moet nog op muziek gezet worden, ik hoop dat een componist hier inspiratie uit kan putten.

Een Koningslied

                                                                                                voor koning Willem Alexander

Wees welkom, koning van ons land,
Dat zingen wij nu met elkaar,
Dat zing ik bij mijn vol verstand,
Dat zing ik, ja, mijn wens is waar,
En is daarna het zingen klaar,
Dan vraag ik God zijn rijkste zegen,
Dat Hij u bij sta op uw wegen.


De glimlachkoning bent u, want,
Heeft u een kans, een halve maar,
Dan toont u uw ludieke kant,
Volledig in het openbaar.
Het heeft een kwetsbaarheidsgevaar,
Maar toont de mens, om hulp verlegen;
Dat Hij u bij sta op uw wegen.


Toch heeft u plichten aan uw stand,
U heeft een functie, echt en zwaar:
U geeft de eenheid, het verband,
Want eer, geweten, is niet raar,
Wanneer u zegt: denkt aan elkaar.
Zo kan uw voorbeeld ons bewegen.
Dat Hij u bij sta op uw wegen.


Dus is er crisis, is er brand,
Raak sympathiek de juiste snaar,
Licht met principes niet de hand,
En blijf steeds in Gods liefde daar
In 't korenveld de sterke aar.
Vertrouw dan steeds in voor en tegen,
Dat Hij u bijstaat op uw wegen.

Daan van Schalkwijk

22/4/2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten