zaterdag 1 oktober 2016

Waarom zingt Justin Bieber “Let me love you?

Op nummer 1 in de top 40 staat nu het nummer “Let me love you” van D.J. Snake, featuring Justin Bieber. Binnenkort begin ik met het schrijven van een boek met de werktitel “Het Spel van de Liefde”. Als voorbereiding daarop wil ik bekijken wat popliedjes ons over liefde kunnen leren. Daarvoor neem ik voor ieder liedje een korte duik in de filosofie.

Een eerste klassiek onderscheid dat we kunnen maken is tussen “gevende” en “ontvangende” liefde.  Hoe verhouden die zich tot elkaar in dit liedje?


“Let me love you”, of “laat me van je houden” wordt duidelijk gezongen als een verlangen om iemand anders mogen liefhebben. En over wat voor liefde hebben we het dan? Als Justin zingt over een puur sexuele liefde, is het liedje niet heel interessant. In dat geval is het een verlangen naar eigen plezier, een verlangen naar “ontvangende liefde”; of dat mooi is weet ik niet, maar het is wel recht door zee. Toch hoeft dat niet per sé de betekenis te zijn, iemand kan ook naar een diepere liefde verlangen een meer “gevende liefde”. Het feit dat hij later in hetzelfde liedje zingt “Never let you go” wijst erop dat hij niet uit is op een vluggertje. In dat geval wordt het interessanter: Justin zingt over het verlangen om zich te geven. Gevende en verlangende liefde samen dus. Dat klinkt paradoxaal.

C.S. Lewis schrijft in “The Four Loves” (eigen vertaling): “De Behoeftigheid en de Ontvangende liefde van kinderen is duidelijk; de Gevende liefde van een moeder ook. Ze baart, voedt, beschermt. Maar aan de andere kant, ze moet baren of sterven. Ze moet voeden of lijden. Op die manier is haar affectie ook een ontvangende (behoeftige) liefde. Dat is de paradox. Het is een ontvangende liefde, maar waar die behoefte aan heeft is om te geven. Het is een gevende liefde, maar die behoefte heeft om te ontvangen.”


Dit is dus een eerste punt dat we kunnen leren over de liefde van een popliedje: in de liefde gaan geven en ontvangen op paradoxale manier samen. Over hoe dat precies kan… een andere keer meer. 

2 opmerkingen: