zaterdag 31 mei 2008

Ode aan de huisvrouw

Je hebt veel meegekregen:
Geheugen en verstand,
Goed opgeleid, bevlogen,
Zeer mooi en elegant.

Dan komt hij in je leven:
De man die je bemint.
Uit wederzijds weggeven,
Ontspruit een eerste kind.

Je leven wordt heel anders,
Ontdekt een nieuw talent:
Hoe liefde voor je kleintjes
Ze echt ten diepste kent.

Besluit je thuis te blijven,
Dan ziet men daarop neer,
Laat dit maar goed beklijven:
Je moed verdient veel meer.

Je bent thuis directrice,
En leraar tegelijk.
Je loon ligt in hun ogen,
De kleinste liefdeblijk.

Wie opvoedt moet hard werken,
Verdient respect en eer.
Want geen verborgen inzet
En Nederland gaat neer.


Daan van Schalkwijk,
31 - 05 - 2008

vrijdag 30 mei 2008

Waarom vier je je verjaardag?

Waarom vier je je verjaardag?
 
Omdat je blij en dankbaar bent dat je geboren hebt mogen worden, en voor alles wat je hebt gekregen, toch?
 
En natuurlijk om anderen te laten delen in die vreugde....
 
Remco, gefeliciteerd!

donderdag 29 mei 2008

Hoe belangrijk is geld?

Hoe belangrijk is geld?

 

Nou ja, we moeten overleven. Maar wie daarin de zin van zijn leven vindt, benijd ik niet. Niets ervan neem je mee je graf in!

woensdag 28 mei 2008

Is de kerk een machtsinstituut?

Is de kerk een machtsinstituut?


Lees de volgende woorden van Jezus eens:

'Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. ' (Mk 10:42-45)

 

En zo gebeurt ook in de Kerk.

 

Dus het antwoord: nee! de Kerk is een familie, waar mensen elkaar dienen.

dinsdag 27 mei 2008

Is een objectieve morele wet erkennen koud en liefdeloos?

Is een objectieve morele wet erkennen koud en liefdeloos?

 

Nee! De morele wet wijst ons juist de weg naar de liefde, maar dan wel gezuiverd van onze eigen onvolmaaktheden. En doet die zuivering soms pijn? Jazeker… maar zachte doctoren maken stinkende wonden. En andersom: een flinke operatie is vervelend, maar het probleem ontkennen is nog veel vervelender, want zonder operatie blijft het zeuren. Als je hem ondergaat (bij een goede doctor) ben je er wél van af.
 
Meer informatie:
A Refutation of Moral Relativism - Peter Kreeft

maandag 26 mei 2008

Wat moeten we volgen, onze rede of ons hart?

Wat moeten we volgen, onze rede of ons hart?
De verlichting zegt: onze rede!
De romantiek zegt: ons hart!
En het antwoord is: geen van beide in zijn eentje! We moeten rede, verstand en hart gebruiken om te luisteren naar wat het leven, wat God, wat anderen van ons willen. Als we daaraan proberen te beantwoorden (met inachtneming van het gezond verstand) vinden we onszelf en worden we gelukkig.

vrijdag 23 mei 2008

Is filosofie belangrijk?

Is filosofie belangrijk?

 

Een paar gedachten, wat maakt dat nou uit?

 

Nou, van gedachten komen daden. Een herhaling van daden maakt een gewoonte. Gewoontes vormen een karakter, en een karakter leidt tot een eeuwige bestemming! (Het al of niet aannemen van de verlossing)
 

uit 
A Refutation of Moral Relativism, Peter Kreeft

http://www.peterkreeft.com/audio/05_relativism.htm

donderdag 22 mei 2008

Is de beeldcultuur gevaarlijk?

Is de beeldcultuur gevaarlijk?

 

Niet accuut, maar wel sluipend! Want iemand die denkt in beelden, leert wel associeren, maar niet redeneren. En al is het tweede soms lastiger, het is een machtig wapen om onszelf te corrigeren en dichter bij de waarheid te komen. Dus laten we er voor opletten om jonge mensen niet alleen te leren denken met hun verbeelding en gevoel, maar ook met hun verstand!

woensdag 21 mei 2008

Is het huwelijk een koopcontract?

Is het huwelijk een koopcontract?

 

Natuurlijk niet! Maar wat is het verschil?

 

Mensen zijn elkaars bezit niet. Ze horen op een veel diepere wijze bij elkaar. Echtgenoten en hun kinderen hebben geen bezitsrelatie maar zijn verantwoordelijk voor elkaar.  Ze respecteren de vrijheid van de ander en ondersteunen elkaar omdat ze elkaar liefhebben en kennen. Tot in eeuwigheid zijn ze verbonden als vrije personen.


Verklaring uit: Jezus van  Nazareth,  Benedictus XVI

dinsdag 20 mei 2008

Is er een realiteit buiten ons?

Is er een realiteit buiten ons?

Als je denkt van niet, wie denk je dan dat je bent? God?

Ik moet je helaas teleurstellen: wij mensen worden allemaal geboren uit een vader en een moeder. Als zij er niet echt zouden zijn, zou jij ook echt niet bestaan.
Meer lezen?

zondag 18 mei 2008

Is 24 uurs economie verstandig?

24 uurs economie? Wanneer is er dan nog tijd voor belangrijke dingen, die ook de economie hun waarde geven?

 

Het gaat niet om wat je hebt, maar om wie je bent!

zaterdag 17 mei 2008

wel uniek - nog niet perfect

Het is goed te beseffen dat ieder mens een individu is, en dat ieder mens uniek is. Maar als je het daar bij laat heeft die gedachte ook zijn gevaren. Want onder onze verschillen ligt ook een gemeenschappelijke basis, die alle mensen gemeen hebben.


En juist omdat we dingen gemeenschappelijk hebben, kunnen we van elkaar leren. Op veel gebieden: wetenschap, sociaal, maar ook op het gebied van ons karakter. Er zijn voorbeelden van mensen die uitzonderlijk goed hebben geleefd. Als we naar zo'n ideaal streven, kunnen we ook daadwerkelijk vooruitgaan in ons karakter. En daarmee wordt onze uniciteit niet minder, maar ons karakter wel mooier.  


Met dank aan professor Bons

vrijdag 16 mei 2008

Waar mogen we op hopen?

De wetenschap geeft ons technische vooruitgang. Dat is geweldig, maar is het alles? Is het het meest belangrijk? Geeft het antwoord op onze diepste vragen? En boven alles: waar laat het ons op hopen?

 

Dat techniek altijd leidt tot een  betere wereld is al ruim een halve eeuw niet meer houdbaar. En zelfs dan: is dat wat we verlangen, lang leven in een wereld zo als deze, maar dan met betere techniek?

 

Ik denk dat ons probleem is dat we niet precies weten wát we verlangen, al weten we wel dat het méér is dan technische hoogstandjes. Wat we willen is een complete vervulling van ons mens- zijn. En het mooie is: dat kunnen we krijgen! Onze schepper wil het ons geven. We hoeven het geschenk alleen maar aan te nemen. Daar kan geen techniek tegenop!
 
Meer weten?

donderdag 15 mei 2008

Wat de natuur betekent...

Het probleem wat de natuurwetenschap heeft met de natuur, is hetzelfde als wat het postmodernisme heeft met taal: beide bestuderen het wel, maar begrijpen de betekenis niet.

 

In de overvloed van kennis over het werkingsmechanisme gaat de betekenis verloren.

 

Net zoals een boek een boodschap heeft, heeft de natuur een boodschap: de Grootheid, Schoonheid en Liefde van God. Weliswaar is ze de door de zonde aangetast, maar altijd behoud ze iets van haar oorspronkelijke volheid.
 
Meer gedachten:

maandag 12 mei 2008

Kan ik Rotterdam begrijpen?

Als geboren en getogen landrot, is Rotterdam mij altijd wat vreemd gebleven... totdat ik laatst dit gedicht van Jan Prins las. Met het mooie verhaal van Kreeft over de Zee ernaast, begin ik te begrijpen wat ik mis...
 
Het gedicht: http://liedgenootschap.net/dichter.php?id=112

The Spirituality of the Sea door Peter Kreeft (audio): http://www.peterkreeft.com/audio/12_sea-spirituality.htm

zondag 11 mei 2008

Gerust op orde

Geordende rust - volgens de Heilige Augustinus bestaat hierin de menselijke perfectie. Maar dan wel in alles: intellect, wil, gevoel, en bovenal in de liefde - God op 1, de ander daarna en wij op de derde plaats.
 
Hoe staat het met de rust en orde in onze ziel?

zaterdag 10 mei 2008

Mensen blijven mensen, zelfs in de Ilias

Na het lezen van de Ilias dringt deze gedachte zich aan me op: het is duidelijk hoezeer de cultuur in de tijd veranderd. Maar de eigenschappen van de mens: kamaraadschap, vriendschap, liefde, maar ook eerzucht, woede, haat blijven toch altijd hetzelfde. Alleen uiten ze zich soms op één wijze, dan op een andere.

vrijdag 9 mei 2008

Wat is het verschil tussen heiligheid en schijnheiligheid? (Grote vraag, kort antwoord - 4)

Een schijnheilige doet alsof hij de vereniging met God zoekt om zichzelf daarop te doen voorstaan.


De heilige staat God toe in hem te komen omdat God dat graag wil. En de heilige wil wat God wil omdat hij van Hem houdt. Hij denkt niet aan zichzelf, alleen aan de Liefde.

(gecorrigeerd, 11-05-08)

Meer weten?

Artikel: Surfing and Sprituality - Peter Kreeft

Homilie: Op Weg naar Heiligheid - H. Josefmaría Escrivá

donderdag 8 mei 2008

Zorgt geloof alleen maar voor oorlog? (Grote vraag, kort antwoord - 3)

Vraag: Zorgt geloof alleen maar voor oorlog?

Een tegenvraag: zorgt liefde alleen maar voor oorlog? Nee? Dan geloof ook niet. Want geloof, hoop en liefde gaan voor een Christen altijd samen.

En waardoor komen die oorlogen dan? Door mensen die geloof terugbrengen tot een 'label' voor hun eigen groep. Maar dat is geen geloof, dat is egoisme: en daar hebben we dan gelijk wél een oorzaak van veel ellende te pakken.

(gecorrigeerd, 16-5)

Meer informatie:

Artikel: God's Answer to Suffering - Peter Kreeft

woensdag 7 mei 2008

Lekker weer!

Lekker weer! Iedereen is vrolijk en heeft zin in het leven. Mooi zo!

 

Maar wat jammer dat de zon voor veel mensen alleen van buiten komt: met de Heilige Geest actief in je ziel geeft het geestelijk klimaat altijd aanleiding om vrolijk en vol levenskracht te zijn!
 
Achtergrondinformatie

dinsdag 6 mei 2008

Wat te doen met mijn leven? (Grote Vraag, kort antwoord - 2)

Vraag: Wat moet ik doen met mijn leven?
 
Antwoord: Je roeping zoeken en volgen! God heeft een plan voor ieder van ons, en dat herkennen we onder andere in de talenten die Hij ons heeft gegeven. Maar als we het goed willen weten, moeten we het aan Hem vragen in het gebed. Dat is de enige plaats waar je het antwoord vindt.
 
Een praktische tip: Wat zou Jezus doen als Hij in jouw schoenen stond?  Doe dat, en je zult het goede doen!
 
Meer informatie

maandag 5 mei 2008

Voor de vrijheid! Maar wat is dat eigenlijk?

Bevrijdingsdag! Voor onze vrijheid hebben mensen hun leven gegeven. Daarvoor moeten we dankbaar zijn.

Maar wat betekent onze vrijheid nu? Is vrijheid gelijk aan zo veel mogelijk kunnen kiezen? Of is het de mogelijkheid hebben het goede te kunnen doen?

Dit zijn twee heel andere opvattingen van vrijheid. En welke je aanhangt hangt af van je antwoord op de vraag: heeft ons leven een zin? Want als dat zo is, is het een bevrijding het doel van ons leven te bereiken!

zondag 4 mei 2008

Is geluk ooit genoeg? (thema geluk 10)

Er heerst tegenwoordig in Nederland veel ontevredenheid. Als het niet is over ons eigen leven, dan toch zeker over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Maar wat verwachten we dan eigenlijk? Een wereld waarin alles goed is, zonder onrechtvaardigheid, waarin we compleet gelukkig kunnen zijn? Ja, ergens verwachten we dat. Maar tegelijk weten we niet hoe zo iets er uit zou moeten zien. En we zijn ons ervan bewust dat dat hier op aarde wel nooit meer zal lukken. Vreemd.

En toch is dit verlangen terecht: voor dit geluk heeft God ons geschapen, en Hij wil het ons ook geven. We hoeven ons alleen maar door Christus te laten verlossen.

En waar bestaat dit geluk dan in? Net als bij het menselijke: zich geven, en een ander ontvangen. Alleen nu... is die ander God onze Vader! De Goedheid, Barmhartigheid en Liefde zelf! Nogal logisch dat we ons niet kunnen voorstellen hoe dat is. En toch kan die Liefde ons zelfs al in dit leven gelukkig maken. Als basis voor de menselijke liefde in het huwelijk, of zelfs exclusief: in het celibaat. Dat kan door de vrucht van de verlossing, de Heilige Geest, de Liefde van God, die nu al in ons komt!

Meer informatie

Spe Salvi, Benedictus XVI bijzonder nrs 11-12

Boekje: Kom Heilige Geest.

Artikel: Heaven door Peter Kreeft

zaterdag 3 mei 2008

Wie mooi wil zijn... (thema geluk 9)

Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, zo luidt het gezegde.

En wat geldt op fysiek vlak, geldt op het niveau van de ziel niet anders: iemand die gelukkig wil zijn, zal er iets voor over moeten hebben. Dat lijden hoeft dan niet per sé fysieke pijn te zijn, maar kan ook onrecht, afwijzing of onverschilligheid betekenen. Eigenlijk alles wat in relaties tussen mensen mis kan gaan.

Want als je jezelf aan iemand anders geeft, is het natuurlijk lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar toch ligt in de volharding het geluk. Dus hier op aarde: wie gelukkig wil zijn...

vrijdag 2 mei 2008

Bijna dood...

Is er leven na de dood? Een onderzoek in the Lancet uit 2001 liet zien dat van 344 gereanimeerde mensen, 64 een bijna-dood ervaring gehad hadden. Wel frequent, maar niet zo veel dat het puur neurologisch verklaard kan worden...


Dus het lijkt erop dat leven na de dood een serieuze mogelijkheid is. Waarom denken we daar dan zo weinig over na?

donderdag 1 mei 2008

Thema geluk ( 8 ): Zijn we vrij om gelukkig te zijn?

Als geluk inhoud jezelf aan iemand anders te kunnen geven ... en de gave van iemand anders te kunnen ontvangen, kunnen we dat dan wel? Of is dat boven-menselijk?

Er is iets wat ons ontzettend in de weg staat: ons ego. Daarmee bedoel ik onze neiging om de hele tijd aan onszelf te denken, onze lust, ons gevoel, waar we zin in hebben, wat wij willen, wat wij leuk vinden, onze mening, ons eigen inzicht. Iemand die alleen maar aan zichzelf denkt is niet in staat zich aan anderen te geven - en is eigenlijk ook niet zo prettig om te 'krijgen'.

Maar hoe overwin je je 'ego'? Onszelf op de eerste plaats zetten is nou eenmaal het makkelijkste. Iemand anders op 1 zetten is moeilijk!

Dit is denk ik een van de redenen waarom wij 'verlossing' nodig hebben. Om echt van anderen te kunnen houden, en onszelf echt te kunnen geven, en zo de anderen en ook onszelf werkelijk gelukkig maken.

Jezus Christus zegt ons in een vergelijking dat de graankorrel moet sterven om vrucht te dragen, anders blijft hij alleen (Joh 12, 24-25). Op ons eigen leven toegepast betekent dit onder andere: onze overmatige bezorgdheid voor ons 'ego' moet sterven, om zo het gelukkige leven te ontdekken dat bestaat in het zich geven aan anderen. En daarbij helpt hij ons doormiddel van de genade, die we krijgen in het gebed en in de sacramenten. Jezus verandert ons écht!

Dat is de werkelijke bevrijding: vrij zijn om lief te hebben, vrij zijn om anderen gelukkig te maken en zo ook zelf gelukkig te worden!