woensdag 11 februari 2015

Brief die @NRC niet heeft geplaatst

Naar aanleiding van het artikel "Opstand tegen de kerkensluiters" in NRC van vorige week dinsdag heb ik hen een  brief geschreven. Dit keer kreeg ik bericht dat ze het niet plaatsen, dus dan publiceer ik het hier zelf maar. Ik heb het gebaseerd op het interview dat hieronder te vinden is.

De Positie van Mgr. Eijk

Vorige week dinsdag schrijft NRC over kritiek op het sluiten van kerken in bisdom Utrecht. Het lijkt me zinvol om de positie van Mgr. Eijk genuanceerd tegenover de kritiek te stellen.

Mgr. Eijk maakt duidelijk dat het sluiten van kerken hem erg aan het hart gaat. Het is dan ook niet zijn beleid kerken te sluiten; hij moet alleen wel de feitelijke ontkerkelijking van de afgelopen vijftig jaar onder ogen zien. Daardoor zijn er nu minder kerkgangers, vrijwilligers en donateurs, met als gevolg fikse tekorten. Hij neemt daarom zijn verantwoordelijkheid en bundelt de overgebleven krachten, ter gunste van de toekomstige generaties.

Mgr. Eijk sluit zelf overigens geen kerken. Een kerk is het eigendom van een parochie, en het parochiebestuur neemt het initiatief om een kerk te sluiten; de bisschop moet wel zijn machtiging en instemming geven. Daarbij beoordeelt hij de motieven van het bestuur, en die zijn soms gegrond. Het sluiten van een kerk doet echter ook hem verdriet.

Mgr. Eijk neemt dus zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst. Hij vindt het daarbij vooral belangrijk om het geloof in Christus zo duidelijk mogelijk te verkondigen. Hij ziet onder jongeren dat deze aanpak ook werkt, en wil die evangeliserende weg met het bisdom bewandelen. 

woensdag 4 februari 2015

Waarom Mgr Eijk zijn verantwoordelijkheid neemt, ondanks de critici - @NRC

Gisteren stond er in de NRC een artikel getiteld "Opstand tegen de kerksluiters", waarin het standpunt van de critici van Mgr Eijk wordt verteld. Helaas wordt het standpunt van Mgr Eijk zelf maar zeer gedeeltelijk weergegeven. Hieronder een video van Een Vandaag waarin hij duidelijk maakt wat zijn rol is in het veranderingsproces dat het bisdom moet ondergaan, wat de oorzaken zijn, en waarom hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. 

sitestat