vrijdag 30 december 2016

Feest van het gezin

Vandaag is een groot feest in de katholieke kerk, dat van het Heilig Gezin (Jozef, Maria en Jezus). Volgens mij behoeft het geen toelichting dat het gezin in onze tijden behoorlijk onder vuur ligt, zowel op het niveau van wetgeving als in de praktijk. Daarom dat de kerk vandaag in het bijzonder voor alle gezinnen bidt. Dat ze elkaar trouw mogen blijven, en samen gelukkig worden.

Vandaag hoorde ik ook over dit nieuws van een uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens. Het gebeurde al afgelopen juli, maar ik denk dat het een lichtpuntje is. Toch ligt de hoop voor de gezinnen ligt niet in de rechtspraak, maar in de levende liefde onder elkaar. Hou die jong!

dinsdag 6 december 2016

Steun de Adventsactie van Leidenhoven College

Dit jaar wil Leidenhoven College doormiddel van een adventsactie (via http://leidenhoven.ccvshop.nl/ ) drie doelen bereiken.

1.       De studiecultuur bevorderen
·         De opbrengsten van de actie worden gebruikt om de nieuwe studiezaal van Leidenhoven College te bekostigen, we hebben in totaal €12500 nodig.
(Donaties aan Leidenhoven College zijn belastingaftrekbaar).
2.       De kerstcultuur bevorderen
·         Het Kerstkind is aanwezig op de kerstkaarten en de kerstwijn die we aanbieden
3.       De cultuur van het leven bevorderen
·         Op de kaarten en de wijn presenteren we het leven als een gave die altijd gewaardeerd dient te worden, ook als het tegenzit. Dat kan ook, als we elkaar steunen.


Hoe werkt de actie?

Via http://leidenhoven.ccvshop.nl/  kunt u kerstkaarten en kerstwijn  bestellen, die de drie thema’s in zich verenigen, of een donatie doen. Het geld kan eenvoudig online worden overgemaakt via Ideal. De kerstkaarten worden thuisgestuurd, de wijn is in Utrecht of Amsterdam af te halen. Alles staat in meer detail uitgelegd op de website.

Wilt u helpen? Ga nu naar http://leidenhoven.ccvshop.nl/ . Hartelijk dank voor uw steun.


En namens Leidenhoven College alvast een zalig kerstfeest en en blij en gelukkig 2017!

donderdag 17 november 2016

Indrukwekkende reflectie op moederschap

In dit indrukwekkende stuk reflecteert een filosofe die 16 jaar lang full-time moeder is geweest, en zes kinderen heeft gehad, op haar eigen leven. Heeft ze de juiste keus gemaakt?

Het artikel (in het Engels) is hier te vinden.

vrijdag 11 november 2016

Trouw of “Wasted Time”?


Vandaag schrijf ik over “Wasted Time” (verloren tijd) van Joe Jackson, gesuggereerd door Vincent. Hij was de eerste om met een suggestie te komen, wacht dus al het langst, en ik wil niet nog langer zijn tijd verspillen…
Als ik het goed begrijp, vraagt in de tekst van dit nummer de zanger aan andere mensen, om zijn relatie die is uitgegaan iets anders te noemen dan verloren tijd: “call it spite or call it pride// Call it love that never died // Call it anything but wasted time?” (noem het wrok of noem het trots // Noem het liefde die nooit is gestorven // Noem het alles behalve verloren tijd?) Maar aan het feit dat hij dit moet vragen, is de eerste impuls van mensen blijkbaar anders. Waarom zou een verbroken relatie verloren tijd zijn?

De eerste reden waarom een verbroken relatie verloren tijd zou zijn, is omdat liefde van zichzelf verlangt naar oneinndigheid: “Love that never died” (liefde die nooit dood is gegaan). Als die belofte die de liefde in zich draagt wordt verbroken, dan voelt dat als verloren tijd: de belofte is niet vervuld. Toch, als we om ons heen kijken zien we dat tegenwoordig de liefde zijn belofte soms waarmaakt, maar vaak ook niet. Onze menselijke zwakheid zorgt dat relaties toch worden verbroken, en we de tijd verliezen, in plaats van de tijd winnen door in de relatie te groeien. De confrontatie met onze zwakheid hierin is vaak heel hard, en doet veel pijn.

Wat kunnen we doen om deze pijn te voorkomen? Simpel: beide mensen moeten trouw zijn in de relatie. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Tegelijkertijd zie je dat er over trouw tegenwoordig weinig wordt gesproken. Er zijn eerder websites en apps die ontrouw bevorderen. Dat is heel jammer, want als je even nadenkt, en zoals dit liedje toont, is trouw belangrijk en nodig. En onze zwakheid maakt dat die trouw wel een beetje hulp kan gebruiken. Waarom werkt onze maatschappij zo weinig mee? Kan dat niet beter?

Wat we in ieder geval zelf kunnen doen is een voornemen maken om voldoende tijd te besteden aan de mensen van wie we houden. Soms kan dat "verloren tijd" lijken, omdat we dan minder kunnen werken bijvoorbeeld. Maar zoals dit liedje ons laat realiseren: als je relaties lijden onder je werk, loop je het risico om de tijd pas écht te verliezen.


PS
Het verlangen naar oneindigheid is maar één van de paradoxale verlangens die de liefde met zich meebrengt. In het verleden heb ik deze Engelstalige video opgenomen waarin deze verlangens worden besproken.  

 

woensdag 2 november 2016

100 katholieke wetenschappers

Deze website geeft een overzicht van honderd katholieke wetenschappers. Hoezo gaat gelovig zijn en wetenschapper zijn niet samen? Dank aan Matthé Uijttewaal.

http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/artikelen/item/770-100-katholieke-wetenschappers

dinsdag 1 november 2016

Jon Bon Jovi: Lie to Me – or be true to me?Nadat we het effect van de staat van ons hart op de manier waarop we de wereld zien hebben bekeken in de bespreking van “Ain’t no Sunshine”, gaan we nu naar een ander niveau in de mens dat belangrijk is in de liefde. Hiervoor geeft “Lie to me” van Jon Bon Jovi een mooie aanleiding. Die werd gesuggereerd door Natascha.


De tekst van dit liedje is wat langer dan de voorgaande nummers, en is hier te vinden.

Het gaat in dit lied over een man die zijn vriendin vraagt om bij hem te blijven. Ze staat op het punt om weg te gaan, haar vader komt haar ophalen. De kern van de zaak staat volgens mij in de regels: “It's hard believing that the thrill is gone. But we got to go around again, so let's hold on” (Het is moeilijk te geloven dat de vlinders weg zijn. Maar we moeten verder, dus laten we volhouden.) Op poetische wijze vraagt de man dan aan zijn vriendin: “If you don’t love me - Lie to me”, als je niet van me houdt, lieg tegen me en zeg dat je wel van me houdt.

Op paradoxale wijze had Bon Jovi hier net zo goed kunnen zingen “be true to me”; in het Nederlands vertaal je dat als: wees me trouw, maar in het Engels wordt daar het woord ‘true’ (waar) voor gebruikt. Dus het lijkt erop dat de man zijn vriendin vraagt te liegen, zodat ze waar (trouw) kan zijn. Hoe kunnen we deze paradox begrijpen?

De paradox wordt begrijpelijker als we snappen dat er verschillende manieren zijn waarop we van iemand kunnen houden, die ook overeenstemmen met verschillende niveau’s in ons mens-zijn. Je zou kunnen zeggen dat de eerste aantrekking tussen mensen, zeg maar de vlinders in de buik, iets vrij lichamelijks en uiterlijks is. De uiterlijke schoonheid, of hoe de andere persoon overkomt, zijn belangrijke dingen in dit stadium. Het is normaal dat deze eerste aantrekking na een tijdje overwaait. Dat is een uitnodiging om dieper te gaan in de liefdesrelatie, en het is dit punt waar dit lied over gaat.

De liefde op een dieper niveau is meer innerlijk, ons verstand en onze wil komt erbij kijken. Het gaat erom een beslissing te maken om bij de andere persoon te blijven, om vol te houden, ook als het eerste gevoel vervlogen is. Deze beslissing is een horde die genomen moet worden, maar als hij genomen wordt, wordt de liefde ook dieper.

Vanuit dit perspectief is de paradox van liegen om waar (trouw) te zijn beter te begrijpen. Bon Jovi zegt eigenlijk: lieg over je ‘lichamelijke liefde’, over de eerste aantrekkingskracht, om bij me te blijven en dus je diepere liefde voor me te tonen, en zo trouw te blijven.

Over hoe de ‘lichamelijke’ en ‘verstand en wil’ laag in verband staan met het ‘hart’ hebben we bij “Ain’t no Sunshine” al iets gezegd. Een andere interpretatie zou zijn om “Lie to Me” te lezen als een hartenkreet. Maar dat laat thema ik even voor toekomstige recensies van andere liedjes.  

zondag 23 oktober 2016

Ain't No Sunshine When She's Gone - Waarom eigenlijk niet?

Op suggestie van Minke schrijf ik dit stukje over het lied “Ain’t no Sunshine” van Bill Withers. Dit is de video.Bij dit liedje komen we een van de schaduwkanten van de liefde tegen: wat gebeurt er als degene waar je van houdt weg is? Maar eerst moeten we vragen: waarom zou het erg zijn om niet bij elkaar te zijn? Het blijkt wel uit dit liedje, en uit ervaring, dat mensen die van elkaar houden graag bij elkaar willen zijn. Maar om wat voor ‘willen’ gaat dat dan? Uit dit liedje blijkt dat dit een ander soort ‘willen’ is, dan iemand die zegt: ik wil graag koffie zonder suiker. Het is een ‘willen’ dat blijkbaar onze hele blik op de wereld kleurt, want:  “Ain’t no sunshine when she’s gone.” Het willen van de liefde werpt blijkbaar licht op de wereld om ons heen, en als het licht van de liefde weg is, is het donker. Bijzonder is dat.

De Spaanse filosoof Leonardo Polo heeft over deze observatie diep nagedacht. Hij zegt dat er in de mens drie ‘niveaus’ zijn: ons lichaam, onze ziel (met verstand en wil) en dan nog onze persoon (ook wel geest of hart genoemd). Het is volgens Polo eigen aan de persoon om samen te zijn, om vrij te zijn, om andere personen te kennen en om van ze te houden. Hij zegt verder dat de persoon ‘licht werpt’ op de andere niveaus van de mens. Dus als de persoon goed in zijn vel zit, samen is met anderen, zich geliefd en gekend weet, en anderen liefheeft en kent, dan valt er licht op ons verstand en onze wil. Als het op persoonlijk niveau niet goed gaat, dan valt er ook een duisternis over ons verstand en onze wil; dat zorgt ervoor dat we de dingen om ons heen en de dingen waarover we reflecteren donker zien.

Wat leren we hieruit? Heel eenvoudig: de persoon, en daarmee onze liefdesrelaties, kleuren de manier waarop we de wereld zien. Dus we kunnen ons afvragen: hoe donker of licht zien we de wereld? Zijn dat soort kleuringen tijdelijk, zoals wanneer iemand even weg is, als in dit liedje? Of is het zelfs iets meer van langere termijn? Wat zegt dat over onszelf ons persoon? De emotionele kleur van onze blik is een mooie thermometer voor onze relaties met anderen, voor de liefde die we in ons hart dragen.


PS voor mensen geïnteresseerd in het Christendom


Jezus zegt “ik ben het Licht der wereld”. In de context van dit stukje kunnen we deze uitspraak beter begrijpen: Jezus wil met ons een liefdesrelatie aangaan, waardoor de liefde van God (De Heilige Geest) in ons hart komt wonen. Deze werpt nog veel meer licht op ons verstand, onze wil, de wereld en mensen om ons heen, dan menselijke liefdes doen. Jezus verlicht ons van binnenuit. 

dinsdag 11 oktober 2016

I’d rather be with you… than be lonely

Zoals beloofd begin ik met korte filosofische reflecties over liedjes die mensen aan me suggereren. De eerste suggestie die ik opvolg komt van Ben. Het is het liede “I’d rather be with you” van Joshua Radin.De hele tekst vind je hier. Ik zal het alleen hebben over één idee dat we uit het liedje kunnen halen over de liefde.

Dit liedje gaat over het (mogelijke) begin van een relatie. Joshua zingt: “I need to be bold / Need to jump into the cold water / Need to grow older with a girl like you” (ik moet dapper zijn / in het koude water springen / Ik moet ouder worden met een meisje zoals jij). Inderdaad is er bij het begin van iedere relatie wat koudwatervrees, vooral als de relatie serieus en voor langere tijd bedoeld is, zoals deze. Die koudwatervrees is heel normaal, maar kunnen we er wat meer van begrijpen?

Bij liefde gaat het over geven en ontvangen, maar niet alleen over geven en ontvangen van dingen, zoals  op de markt, maar over het geven en ontvangen van onszelf. En jezelf weggeven is spannend. Zoiets is op zichzelf al spannend, maar daarbovenop het is ook nog spannend of de ander het ‘cadeau dat jijzelf bent’ wil aannemen. Want als de ander je écht wilt aannemen,  dan zal die ander zichzelf ook moeten geven: liefde kan alleen met liefde worden betaald. Vandaar ook de latere regel “Yeah, yeah I’d rather be with you / Say you want the same thing too” (Yeah, yeah, ik wil liever bij je zijn / zeg me dat je ook hetzelfde wilt). Als je jezelf wilt geven, lukt dat alleen als de ander jou ook aanneemt en daarbij zichzelf geeft. Het is dus dubbel spannend: vanuit jezelf, en vanuit de ander.

Stil staan bij deze “sprong in het diepe” die de liefde inhoudt is wel belangrijk. Want er zijn meer dan genoeg mensen die het niet aandurven, en het dus maar houden bij oppervlakkige liefdescontacten. Misschien is dat een tijdje wel leuk, maar op termijn is het geen oplossing. Dit wordt mooi uitgedrukt door een regel uit een ander liedje in het Spaans: “Corazon que no quiera sufrir dolores, pase la vida entera libre de amores” (Het hart dat geen pijn wil lijden, zal het hele leven vrij van liefde blijven”). Het koudwatervrees overwinnen om jezelf te geven is misschien pijnlijk. Maar zonder die stap te wagen, worden we uiteindelijk eenzaam. En als eenzaamheid het alternatief is, wil ik nog wel een keer met Joshua Radin zingen:

Yeah, yeah I’d rather be with you
Say you want the same thing too!

zaterdag 1 oktober 2016

Waarom zingt Justin Bieber “Let me love you?

Op nummer 1 in de top 40 staat nu het nummer “Let me love you” van D.J. Snake, featuring Justin Bieber. Binnenkort begin ik met het schrijven van een boek met de werktitel “Het Spel van de Liefde”. Als voorbereiding daarop wil ik bekijken wat popliedjes ons over liefde kunnen leren. Daarvoor neem ik voor ieder liedje een korte duik in de filosofie.

Een eerste klassiek onderscheid dat we kunnen maken is tussen “gevende” en “ontvangende” liefde.  Hoe verhouden die zich tot elkaar in dit liedje?


“Let me love you”, of “laat me van je houden” wordt duidelijk gezongen als een verlangen om iemand anders mogen liefhebben. En over wat voor liefde hebben we het dan? Als Justin zingt over een puur sexuele liefde, is het liedje niet heel interessant. In dat geval is het een verlangen naar eigen plezier, een verlangen naar “ontvangende liefde”; of dat mooi is weet ik niet, maar het is wel recht door zee. Toch hoeft dat niet per sé de betekenis te zijn, iemand kan ook naar een diepere liefde verlangen een meer “gevende liefde”. Het feit dat hij later in hetzelfde liedje zingt “Never let you go” wijst erop dat hij niet uit is op een vluggertje. In dat geval wordt het interessanter: Justin zingt over het verlangen om zich te geven. Gevende en verlangende liefde samen dus. Dat klinkt paradoxaal.

C.S. Lewis schrijft in “The Four Loves” (eigen vertaling): “De Behoeftigheid en de Ontvangende liefde van kinderen is duidelijk; de Gevende liefde van een moeder ook. Ze baart, voedt, beschermt. Maar aan de andere kant, ze moet baren of sterven. Ze moet voeden of lijden. Op die manier is haar affectie ook een ontvangende (behoeftige) liefde. Dat is de paradox. Het is een ontvangende liefde, maar waar die behoefte aan heeft is om te geven. Het is een gevende liefde, maar die behoefte heeft om te ontvangen.”


Dit is dus een eerste punt dat we kunnen leren over de liefde van een popliedje: in de liefde gaan geven en ontvangen op paradoxale manier samen. Over hoe dat precies kan… een andere keer meer. 

donderdag 4 augustus 2016

Wat de Paus in Polen de jongeren te zeggen had (Video & tekst)

Paus Franciscus is net op de Wereldjongerendagen in Polen geweest. Dit is een mooie samenvatting van wat hij gezegd heeft.
Voor meer detail, zijn de toespraken hier te vinden in verschillende talen.

vrijdag 24 juni 2016

Wat Brexit had kunnen leren van de synode

Dit is een wijs artikeltje van Austen Ivareigh over wat er gisteren in Groot Brittanië is gebeurd: de britten hadden kunnen leren van de synode.

Het artikel (in het Engels) is hier te vinden.

maandag 13 juni 2016

Een onverwachte ontmoeting in Zonnewende

Deze dagen mag ik in Zonnewende (Moergestel) doorbrengen. Al wandelend door de tuin kwam ik deze egel tegen. Een onverwachte onmoeting!


maandag 9 mei 2016

Karelsprijs toespraak van Paus Franciscus, zijn droom voor Europa

Zoals we in de media hebben kunnen lezen heeft Paus Franciscus de Karelsprijs gewonnen. Zijn toespraak werd weergegeven als 'kritisch' op Europa. Daar zit waarheid in, maar er staat meer in de speech, namelijk ook een richting voor een oplossing: een nieuw Europees Humanisme, waar het  solidariteit leeft, meer focus is op gezichten meer dan op nummers, dat de rechten van iedereen beschermt zonder de plichten te vergeten. Dit en meer zit in de droom van de Paus voor Europa.

De hele toespraak is hier te vinden in het Engels en in andere talen.

vrijdag 8 april 2016

Paus Franciscus maakt Amoris Laetitia openbaar

Amoris Laetitia is het document dat de Paus heeft opgesteld naar aanleiding van de Synode over de familie vorig jaar. Zoals Austin Ivereigh zegt in dit commentaar: "als de Paus zijn gedurfde visie in de praktijk wordt gebracht, wordt de Kerk de wereld's leidende school voor huwelijksliefde".

De hele tekst in het Engels is hier te vinden.

woensdag 6 april 2016

Brief aan ISIS

Een brief aan IS uit Nigeria met een interessante boodschap: IS kan beter wachten en kinderen krijgen, zo zal Europa sneller Islamiseren. Door geweld te gebruiken snijden ze zichzelf in de vingers...

Een beetje ironisch, maar wel de moeite waard. Hij is hier te lezen.

maandag 4 april 2016

Woensdag worden we gevraagd ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Kan dat ook anders?

Een vriend van me raadde me aan dit artikel te lezen: "The seven habits of highly depolarizing people". Het is de moeite waard, en om goed samen te kunnen leven zijn deze eigenschappen niet onbelangrijk.

Mijn gedachten werden getrokken naar het referendum van woensdag, waar we worden gevraagd "ja" of "nee" te zeggen tegen een uiterst ingewikkelde zaak. Kon dat ook niet anders? Het artikel geeft tips.

woensdag 9 maart 2016

Wat zijn onze politieke opties in rumoerige tijden?

Nog een geweldig mooi artikel van Mercatornet, deze van Rev. James V Schall, een docent politieke wetenschappen van Georgetown. Er zijn heel wat politieke 'opties', voor welke zullen we gaan?

Het artikel is hier te vinden.

dinsdag 8 maart 2016

Interessant interview met Oxford Prof Alister McGrath

Prof Alister McGrath is hoogleraar "geloof en wetenschap" aan de universiteit van Oxford. Dit interview met hem is erg de moeite waard.

Het interview op Mercatornet is hier te vinden.


dinsdag 1 maart 2016

zaterdag 13 februari 2016

Artikel & zomercongres: Waar is de liefde?

Onlangs heeft Mercatornet een artikel van mij geplaatst. Het heet "Where is the love? Could we find it at the World Youth Day in Krakow this year?" en is hier te lezen.

Het artikel gaat over het belang van relaties, specifiek met God, de kerk, en elkaar, zoals die tot uitdrukking komen in de Wereldjongerendagen. Deze worden elke drie jaar gehouden, en zullen deze zomer in Krakau, Polen plaatsvinden. Er zullen weer miljoenen katholieke jongeren op af komen.

Het artikel stelt ook de vraag of we in de maatschappij en in het wetenschappelijk denken niet wat meer aandacht voor deze relaties mogen hebben. Om daar wat meer aandacht voor te krijgen, wordt er in Augustus, na de WJD, een congres georganiseerd over filosofische antropologie. Het is heel interessant, ik hoop daar van de partij te zijn!

De website van het congres is hier te vinden, en voor meer informatie kunnen mensen met mij contact opnemen.

Eerste ontmoeting ooit tussen de Paus en de Patriarch van Moskou

Vandaag heeft de Paus voor het eerst in de geschiedenis de Patriarch van Moskou ontmoet. Die ontmoeting vond plaats in Cuba. Het was een broederlijke bijeenkomst waarbij een gezamenlijke verklaring is opgesteld die gaat over wat zij delen, zowel in het geloof als in de zorgen over de wereld om zich heen.

Een Engelse vertaling van het document is hier te vinden.


donderdag 21 januari 2016

Polo's Challenge to Biologists in his Introduction to Philosophy

Recently, I published an review of Leonardo Polo's 'Introduction to Philosophy' in the Journal of Polian Studies. In it, I highlight the challenge Polo's thinking poses to biologists, even in this introductory work. Polo is a 'systemic thinker' who has thought through very fundamental concepts that will prove very useful now that the study of the Human Genome and other 'omes' is proving just how interrelated everything is in an organism.

You can access my full review here.