woensdag 26 december 2012

Crowdfunding kan ook kunstzinnig, educatief en solidair!


Mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar is: een solidaire actie ondernemen, en ook anderen helpen solidair te zijn. 

Zo kwam ik op een 'crowdfunding drive' voor Harambee, een stichting die onderwijs en ontwikkelingsprojecten in Afrika steunt. Hun filosofie is Afrikanen helpen zichzelf te helpen, en dat lukt hun heel goed.

Het concept is vrij simpel. Ik heb een gedicht geschreven voor mijn statistiek studenten en dat gepubliceerd als ebook. Dat ebook kun je online kopen (zie hier), en de auteursopbrengsten (ongeveer 85%) gaan direct naar Harambee. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt voor het boek, ik heb een adviesprijs van $2.99 vastgesteld. In plaats van het boek te kopen kun je ook direct doneren aan Harambee (zie hier), ( kan ook via een Nederlandse bankrekening (zie hier)). Als je liever niet meewerkt, maar het gedicht toch wil lezen kan dat ook (zie hier).

Als je je wilt verenigen met mijn goede voornemen en andere mensen wilt doorvertellen over mijn crowdfunding drive is dat helemaal geweldig!

Alvast heel hartelijk dank en een heel goed en gelukkig 2013!


dinsdag 25 december 2012

Een Zalig en Gelukkig Kerstfeest!

Deze foto is van de kerststal in Leidenhoven College.

"Hic iacet in praesepio, alleluia: Qui regnat sine termino, alleluia, alleluia."

"Hier ligt in de kribbe, alleluia: Hij die regeert zonder einde, alleluia, alleluia." 
(Uit kerstliedje: Puer Natus in Betlehem) 

zondag 23 december 2012

Oxford professor over geloof en wetenschap

Een interessante speech van John Lennox, een wiskunde hoogleraar in Oxford, die zegt: "des te beter ik de wetenschap begrijp, des te meer geloof ik in God."

Lees hier een verslag van zijn toespraak (Engels).


woensdag 12 december 2012

De laatste dagen van Hitchcock

Dit artikeltje over de laatste dagen van Hitchcock is wel de moeite waard. Mensen zeggen dat hij in zijn laatste dagen religie de rug toe keerde. Is dat zo? Een echt Hitchcock mysterie...

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323401904578159573738040636.html

maandag 26 november 2012

Marionetten theater

Gisteren heb ik een heel inspirerend en gezellig bezoek gebracht aan een gezin dat het Nederlands Marionettentheater runt. Er gaat heel wat tijd en moeite in zitten om daar echt iets moois van te maken. 

Mocht je eens een zaterdag of zondagmiddag in Amsterdam zijn (met je kinderen) dan is het zeker een goede tip. Ze spelen ook op locatie (partijtjes, etc.)


donderdag 22 november 2012

TNO collega op TEDx Delft

Niet lang geleden is een TNO collega Guus Roeselers verkozen tot Young Professional of the Year. 

Hij heeft nu een TEDx praatje gegeven, het gaat over zijn fascinatie met microbiologie. Het is de moeite waard.


dinsdag 9 oktober 2012

Mgr Schnell is dit weekend overleden

Op 7 oktober overleed Mgr. Willem Schnell, oud-rector van de OLV-kerk en oud-regionaal vicaris van het Opus Dei. Een jaar geleden werd er bij hem leukemie geconstateerd. Ondanks zijn ziekte, was hij bijna tot aan zijn overlijden beschikbaar voor iedereen.

Op woensdag 10 oktober wordt er voor hem om 19.30 uur een heilige Mis opgedragen in de Onze Lieve Vrouwkerk aan de Keizersgracht 220, 1016 DZ Amsterdam. Op deze dag is de overledene van 16.00 tot 19.30 uur opgebaard in de kapel van het Ontmoetingscentrum naast de kerk (Keizersgracht 218 B) en is er gelegenheid om van hem afscheid te nemen.

De plechtige Uitvaartmis zal plaatsvinden op donderdag 11 oktober om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de r.-k begraafplaats Sint Barbara, Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam.

Meer informatie: http://www.opusdei.nl/art.php?p=50572


Persoonlijk vind ik het erg mooi dat hij overleed op dezelfde dag en tijd waarop het Opus Dei in Nederland begonnen is. Ik was in hetzelfde gebouw samen met een aantal mensen van het Opus Dei voor hem aan het bidden. Hij stierf met zijn blik op Onze Lieve Vrouw, die hem zeker in haar armen zal hebben genomen.


zondag 7 oktober 2012

10de verjaardag Heiligverklaring Heilige Jozefmaría

Tien jaar geleden was ik op 6 Oktober op het St Pietersplein voor de heiligverklaring van de Heilige Jozefmaría. 

Bij dit 10de jubileum hebben een paar mensen dit mooie filmpje gemaakt, erg inspirerend:


maandag 3 september 2012

3 principes die je stembiljet inhoud geven

Het is de tijd van de politieke debatten. Vorige week zondagavond heb ik het tv-debat tussen premierkandidaten gekeken, en toen had ik er eigenlijk al genoeg van. Er waren veel korte en krachtige argumenten, slogans, vaak emotioneel geladen. Het was best goed vermaak, maar ik ben er niet veel wijzer van geworden. Door de wirwar aan argumenten leidt deze vorm er al snel toe te stemmen op de persoon die de beste indruk maakt (sympathiek, betrouwbaar, rustig, etc.) Eerlijk gezegd vind ik dat niet erg bevredigend. Hoe kan ik mijn stem toch wat inhoud geven?

Gelukkig heb ik deze zomer voor dit probleem een beetje assistentie gevonden, die veel mensen denk ik kan helpen. Als praktiserend katholiek vind ik het belangrijk om te weten wat de katholieke kerk te zeggen heeft over het sociale leven. Daarom heb ik deze zomer een zomercursus gevolgd over de sociale leer van de kerk. Ik vond de aanpak van de kerk in deze zaak eigenlijk verrassend verfrissend. Vanwege de scheiding van kerk en staat geeft de kerk haar gelovigen geen 'bindend stemadvies'. Vanuit haar diepe reflectie over de mens houdt ze alle mensen van goede wil (dus niet alleen katholieken) wel een aantal principes voor, die ze vervolgens toepast op gebieden zoals het gezin, de arbeid, de economie, de politiek, de internationale gemeenschap, de vrede, en het milieu. Maar ook bij deze toepassing blijven het altijd principes die op meer dan één manier een concrete invulling kunnen krijgen. Het principe van subsidiariteit (dat ik verderop beter zal uitleggen) geeft bijvoorbeeld nog niet aan hoe je subsidies precies moet verdelen – dat is aan de politieke partijen. Ik denk dat deze basisprincipes ieder van ons kunnen helpen om onze stem meer inhoud te geven.

In dit stuk wil ik drie van de basisprincipes behandelen uit de sociale leer van de kerk, die gericht zijn op het bereiken van een vierde basisprincipe – het algemeen welzijn. Het algemeen welzijn wil zeggen dat in de maatschappij voorwaarden worden geschapen waardoor mensen hun eigen 'volmaaktheid' vlugger en vollediger kunnen bereiken. De drie principes die ik wil bespreken zorgen er dus voor dat alle mensen zich volledig kunnen ontwikkelen.

Ik ben zelf niet politiek actief, maar ik zal wel proberen voor de principes voorbeelden uit de actualiteit aan te halen. Toch pretendeer ik niet een uitgebreide analyse van de partijen te maken. Ieder zal voor zichzelf moeten bepalen in hoeverre partijen zich aan deze principes houden, en hoe belangrijk dat is voor zijn eigen stem. Ik hoop dat dit ook jou kan helpen om je stembiljet meer inhoud te geven.

  1. De menselijke waardigheid

Het eerste en belangrijkste principe is dat van de menselijke waardigheid. De kerk leert dat ieder mens een schepsel van God is, en is geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens is een persoon, een persoon die vanuit zichzelf sociaal is. Als persoon heeft de mens een bijzondere waardigheid, die bescherming verdient.

In deze tijden van economische crisis is dit principe denk ik bijzonder actueel. Met zo veel gepraat over geld, lopen we een groot risico dat de mens alleen maar wordt gezien als een productiemiddel. Gelukkig hebben we in Nederland veel traditie van vakbonden die voor de rechten van de werknemer opkomen, maar met extra druk op de portemonnee, wordt het makkelijker om van minder werknemers méér te eisen – en werknemers zo steeds meer loonslaven te laten zijn. Dit gevaar zit zowel in heel rechtse filosofieën (de vrije markt boven alles) als in heel linkse ideologieën (de mens als productiemiddel voor het 'volk'). We hebben juist in een economische crisis politici nodig die de menselijke waardigheid hoog in het vaandel hebben staan.

Wat er gebeurt als dat niet zo is, zie je wel aan de twee meest flagrante schendingen van de menselijke waardigheid die in onze maatschappij zijn ingeburgerd: abortus en euthanasie. Er is een hele abortusindustrie ontstaan die goud geld verdient aan het beëindigen van mensenlevens. Oude mensen kosten ook veel zorg en geld, hoe weten we dat ze niet dood willen omdat ze het gevoel hebben ons tot last te zijn? Zonder een euthanasiewet zouden ze hier geeneens aan hoeven denken. Als de menselijke waardigheid niet wordt beschermd, wordt de mens gemakkelijk slaaf van het geld.

Als we in Nederland van een crisis kunnen spreken, dan is dat wat mij betreft een crisis van de menselijke waardigheid. Op dit moment wordt die alleen verdedigd door de kleine christelijke partijen. Zelfs het CDA verdedigt het niet, zoals op hun laatste congres gebleken is, waar een voorstel om abortus als 'onwenselijk' te betitelen werd weggestemd. Een partij als D66 gaat hier zelfs actief in de aanval. En dit terwijl dit één van de fundamentele beginselen van onze democratie is, die volgens mij iedere politicus zou moeten verdedigen, ongeacht politieke overtuiging. De verdediging van dit principe is essentieel nu de economische crisis dreigt de mens méér slaaf van het geld te maken.

  1. Subsidiariteit

Subsidiariteit houdt in dat hoger gelegen lagen van de maatschappij een houding van 'subsidium' oftewel 'hulp' aannemen ten opzichte van lager gelegen lagen in de maatschappij. Die hulp kan economisch zijn (subsidie) of bijvoorbeeld van juridische aard; het betekent ook dat de staat zich moet onthouden van het beperken van de levensruimte van lagere lagen van de maatschappij. Dit principe wil dus het initiatief, vrijheid, en verantwoordelijkheid veilig stellen van lagere maatschappij lagen zoals gezinnen, verenigingen, en stichtingen.

Dit principe is altijd het 'knuffelkindje' van het CDA geweest. Hun nadruk op politiek van het gezin, en het maatschappelijk middenveld komt hieruit voort. Rechtse partijen zoals de VVD hebben de neiging zó veel nadruk te leggen op het individu, dat lagen tussen staat en individu niet worden bevorderd (al is er ook geen actieve tegenwerking). Linkse partijen zoals SP en PvdA hebben de neiging zo veel nadruk te leggen op de staat dat de vrijheid van tussenlagen wordt aangetast. Het 'maatschappelijk middenveld' verdient in hun denkwereld geen bijzondere bescherming. Toch denk ik dat ook dit een principe is dat iedere politicus zou moeten ondersteunen, ongeacht zijn politieke 'kleur'.

  1. Solidariteit

Het principe van solidariteit komt voort uit de christelijke naastenliefde, en betekent dat we met onze medeburgers op een vriendschappelijke manier omgaan. Dit principe is bijvoorbeeld een belangrijke basis voor het recht op een rechtvaardig loon dat een arbeider toekomt. Solidariteit kan er zijn tussen werkgever en werknemer, tussen mensen onderling, tussen instellingen, tussen naties – eigenlijk op alle niveaus. Het opnemen van vluchtelingen is bijvoorbeeld een uiting van solidariteit.

Het duidelijkste voorbeeld van een gebrek aan solidariteit lijkt me op dit moment de stellingname van de PVV over immigratie. In hun argumenten komt veel uiteindelijk neer op de eigen portemonnee van de kiezer; of we ook nog iets voor anderen dienen te betekenen is niet erg belangrijk. Bij hun immigratiebeleid wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept over mensen die onze steun echt nodig hebben. Daarmee is niet gezegd dat de PVV de enige is die in solidariteit tekort schiet – hun immigratiebeleid is alleen wel een duidelijk voorbeeld.

Solidariteit is in tijden van economische crisis een extra uitdaging. Tegelijkertijd is er veel extra nood. Het lijkt me dan ook dat we juist in deze tijden dit principe niet uit het oog mogen verliezen.

Conclusie

Menselijke waardigheid, subsidiariteit, en solidariteit zijn drie kernprincipes uit de katholieke sociale leer. Wat je levensovertuiging ook is, ik denk dat ieder mens het belang van deze principes kan inzien. Hoeveel waarde je er aan hecht bij je stemgedrag is geheel aan jou. Ik hoop dat ik je aan het denken heb gezet, en je heb geholpen om je stembiljet meer inhoud te geven.


Daan van Schalkwijk is voorzitter van Leidenhoven College (een 'Collegiate Hall of Residence' naar Angelsaksisch model in Amsterdam), doceert statistiek en systeembiologie op het Amsterdam University College, en werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO. 

donderdag 9 augustus 2012

Vakantietip zomervakantie augustus 2012 – de lijkwade van Turijn in den Bosch

Ben je nog aan het denken wat je deze zomervakantie voor een leuk dagje uit kunt doen? Ik heb een mooie vakantietip voor in augustus! Vandaag heb ik een bezoekje gebracht aan Den Bosch, met haar mooie kathedraal. Er was daar een tentoonstelling die de moeite waard is, dus ik dacht: ik laat het jullie weten.

 

De tentoonstelling gaat over de lijkwade van Turijn. Het is een kleine tentoonstelling, ik heb alles gelezen en was in een uurtje klaar. Er wordt uitgelegd wat de lijkwade van Turijn is. Het is de lijkwade die volgens de traditie – en het overgrote deel van de natuurwetenschappelijke aanwijzingen ondersteunen dat – de lijkwade was waarin Jezus na zijn dood werd gewikkeld. De tentoonstelling bevat een afbeelding van de lijkwade, een uitleg wat erop te zien is, en een uitleg van alle natuurwetenschappelijke proeven die eraan gedaan zijn. Het is best een mooi overzicht van een heel fascinerend stuk.

 

Een van de aspecten die ik zelf het meest fascinerend vind: men heeft uitgevonden dat de afbeelding op de lijkwade een perfect fotografisch negatief is van het lichaam van een man die precies alle wonden van Christus heeft. Bij de wonden zijn bovendien bloedsporen zichtbaar, die van dezelfde bloedgroep zijn als een tweede doek, de zweetdoek of het sudarium, dat in Spanje wordt bewaard. Wetenschappers hebben kunnen vaststellen dat de afbeelding niet getekend of geschilderd kan zijn; sterker nog, met moderne computertechnieken kun je uit de intensiteit van het signaal een 3D beeld van het lichaam van Christus destilleren. Ze hebben er een beeld en een hologram uit gemaakt. Echt indrukwekkend.

 

Het enige (maar vrij bekende) 'tegenargument' is dat de C-14 datering laat zien dat het doek middeleeuws is. Toch zijn er ook aanwijzingen uit de schilderkunst dat het doek voor die tijd al bekend was. Ook zijn er twijfels bij de C-14 datering, omdat het gedaan is aan een deel van het doek dat sterk 'vervuild' is – een stuk waaraan het in later dagen vaak werd vastgehouden toen het getoond werd. Er zijn nog meer bezwaren, maar daarvoor moet je maar even gaan kijken. Ik vind vooral het fotografische argument plus de aanwijzingen uit de schilderkunst erg overtuigend, en de beeldhouwkunst en holografie erg mooi. De boodschap die achter het geheel zit is natuurlijk ook indrukwekkend.

 

De Tentoonstelling is heel augustus open, in het tweede deel van deze zomervakantie dus, van 13:00 uur tot 17:00 uur. Het is aan te raden voor 16:00 uur te komen, anders kom je misschien niet meer binnen. Het is echt een vakantietip om te combineren met een mooi dagje uit in Den Bosch.

 

De tentoonstelling kost €2,- Meer informatie vind je hier: http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=3238

Als je toch niet naar Den Bosch wil, kun je hier ook een DVD over de lijkwade vinden: http://www.amazon.co.uk/The-Real-Face-Jesus-DVD/dp/B003P9WIEY/ref=pd_rhf_se_shvl2

donderdag 19 juli 2012

Een groot man is overleden - Stephen Covey

Deze week las ik dat Steven Covey is gestorven, op de respectabele leeftijd van 80 jaar. Al heb ik hem helaas nooit persoonlijk mogen ontmoeten, toch ben ik een groot bewonderaar van zijn werk. Hij heeft door zijn werken zeer veel invloed gehad op het zakenleven, en heeft dat nog steeds. Daarbij heeft hij mensen geholpen om te focussen op de principes die onder hun handelingen liggen, en niet alleen maar op hoe je overkomt op anderen. Dat is volgens mij een heel belangrijke en tijdige boodschap, nu nog steeds. Hij legt het beter zelf uit, zie hier:


http://www.youtube.com/watch?v=ACukmJ_5HSo


Zijn boek 'the 7 habits of highly effective people' is een echte aanrader (zie de link hiernaast). Ook zijn andere boeken zijn de moeite waard, maar ik zou beginnen met de 7 habits en die in de praktijk proberen te brengen. Het gaat niet vanzelf, maar levert veel op!


Laten we bidden voor zijn zielenrust.

dinsdag 19 juni 2012

Mijn laatste paper...

Er begint nu schot in de zaak van mijn proefschrift te komen... dit is mijn laatste paper over manieren om mensen met verschillende cholesterol 'profielen' uit elkaar te halen, en zo te kijken wie meer baat heeft bij therapie. De therapie is in dit geval fenofibraat, dat wordt gebruikt bij mensen die een te hoog vetgehalte in hun bloed hebben.

maandag 9 april 2012

Net terug uit Rome...

Gisteren ben ik teruggekomen uit Rome, waar we met een groep Nederlanders hebben deelgenomen aan het UNIV forum. 

Hier een artikeltje + video over het forum: http://www.opusdei.nl/art.php?p=48417

In het academische gedeelte was Scott Hahn aan het woord. Dit is kort interview dat een idee geeft over zijn bijdrage: http://goo.gl/BcI0O

Het was super!

dinsdag 24 januari 2012

Is deze yoghurt echt zo gezond als ze zeggen?

Mijn vakgroep op TNO is lekker bezig. Ze leiden een groot EU project om te werken richting een wereldwijde standaard voor de onderbouwing van gezondheidclaims.
 
Als er op een pakje staat dat iets gezond is, dan moet dat goed onderbouwd worden. Vaak is dat veel moeilijker dan je denkt, want bewijs maar eens dat iets gezond is. Ziekte is makkelijker te meten dan gezondheid. Het is zelfs zó moeilijk gezondheid te meten dat veel voedingsbedrijven het helemaal opgeven om hun 'claims' echt te onderbouwen, en dat is natuurlijk geen goede zaak.
 
Daarom is TNO al een tijd bezig om met nieuwe 'systeem biologie' meettechnieken beter gezondheid in kaart te brengen. Er zijn al mooie nieuwe concepten ontwikkeld. Nu gaan ze die in een europees project verder uitwerken en proberen wijd geaccepteerd te krijgen. Ik hoop dat het lukt.
 
Meer info;

zaterdag 21 januari 2012

Het belang van de menswetenschappen

Al ben ik een natuurwetenschapper, ik ben er van overtuigd dat de menswetenschappen erg belangrijk zijn... als ze goed worden gedaan en ons écht leren begrijpen wie de mens is. En dat is niet zo makkelijk.

Hier een link naar een presentatie die duidelijk maakt waarom de mensewetenschappen belangrijk zijn, van Rens Bod, gegeven op het AUC.

Dit is georganiseerd door het Wereldbeeld, een samenwerking tussen de UvA, het AUC en Leidenhoven College.

vrijdag 20 januari 2012

Dat zij allen één mogen zijn...

Deze week is het de bidweek voor de eenheid van de Christenen, een intentie die me nauw aan het hart gaat. Dus iedereen die mee wil bidden: heel graag!

Hieronder twee links naar artikelen over dit thema. De een legt meer nadruk op wat ons verenigt, dat is heel belangrijk. De ander legt meer nadruk op de bestaande verschillen, want die kunnen we ook niet zo maar vergeten. De problemen zijn echt, maar de genade van God ook! Dus gebed is nodig, maar zal zijn vrucht dragen.

vrijdag 13 januari 2012

Mgr Eijk wordt kardinaal

Mgr Eijk wordt kardinaal. Insiders wisten al lang dat dit een kwestie van tijd was, maar ik ben blij dat het nu zo ver is.

Mgr Eijk heeft een reputatie als een degelijk bestuurder, maar ik wilde toch even kwijt dat hij ook een heel betrokken persoon is. Hij is een keer bij ons in Lepelenburg langsgekomen toen hij bezig was de gelovigen in zijn bisdom te leren kennen. We hebben toen even wat  gesproken, en ik heb hem vertelt over mijn proefschrift over cholesterol. Toen ik hem een paar maanden later zag, sprak hij me aan bij me voornaam, en vroeg me hoe het ging met mijn proefschrift over cholesterol! Voor iemand die zo veel mensen spreekt, vind ik dat toch heel bijzonder.

Ik ben het dan ook helemaal eens met het opiniestuk van Henk Rijkers van KN: http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/item/1475-mgr-eijk-is-kardinaal-mooi.html