dinsdag 24 januari 2012

Is deze yoghurt echt zo gezond als ze zeggen?

Mijn vakgroep op TNO is lekker bezig. Ze leiden een groot EU project om te werken richting een wereldwijde standaard voor de onderbouwing van gezondheidclaims.
 
Als er op een pakje staat dat iets gezond is, dan moet dat goed onderbouwd worden. Vaak is dat veel moeilijker dan je denkt, want bewijs maar eens dat iets gezond is. Ziekte is makkelijker te meten dan gezondheid. Het is zelfs zó moeilijk gezondheid te meten dat veel voedingsbedrijven het helemaal opgeven om hun 'claims' echt te onderbouwen, en dat is natuurlijk geen goede zaak.
 
Daarom is TNO al een tijd bezig om met nieuwe 'systeem biologie' meettechnieken beter gezondheid in kaart te brengen. Er zijn al mooie nieuwe concepten ontwikkeld. Nu gaan ze die in een europees project verder uitwerken en proberen wijd geaccepteerd te krijgen. Ik hoop dat het lukt.
 
Meer info;

Geen opmerkingen:

Een reactie posten