woensdag 6 augustus 2008

Zijn alle culturen gelijk?

Deze week ben ik bij de geboorteplaats van de heilige Franciscus Xaverius geweest, een van de stichters van de Jezuieten en een groot missionaris.

Tegenwoordig is missie in sommige kringen in ongenade gevallen: zijn alle culturen niet gelijk? Waarom zou een westerling zijn religie opleggen aan andere culturen?

Hierover valt veel te zeggen, maar een idee is dit: alle mensen zijn mensen, en hebben dus overeenkomsten. Dat kan je zien op medisch gebied (een doctor kan mensen van over de hele wereld opereren) maar ook op moreel gebied (het is nergens goed een andere mens te vermoorden). Mensen hebben ook verschillen, en die uiten zich bijvoorbeeld op cultureel gebied: gerechten, muziek, literatuur. Daarnaast zijn er ook dingen die zowel iets overeenkomstigs als iets verschillends hebben, zoals hoe gezond het eten is. Plantaardige olie is in principe voor iedereen goed, maar die kun je op verschillende manieren verwerken. Deze algemene dingen die specifiek kunnen worden uitgewerkt noemen we beschaving.

Wat missionarisen vaak doen is beschaving brengen (ook nu nog, op elke persoon van een NGO zijn er 5 missionarissen). Ze zijn geen ideologisch instrument, maar veeleer een steun in de rug voor de lokale bevolking. Bovendien proberen missionarisen het geloof vaak te ´incultureren´ - de uitingsvormen ervan in overeenstemming te brengen met de cultuur, in zoverre ze niet essentieel zijn voor het geloof.

De laatste vraag: maar waarom brengen ze het geloof dan over? Omdat het geloof boven alle culturen staat. Het is een gave die we van God hebben ontvangen, God die zichzelf geopenbaard heeft, en die openbaring, dat geluk, die redding, is bestemd voor alle mensen. Al heeft het een invloed op een cultuur, het geloof is niet slechts cultuur, het is veel méér. Het is God leren kennen en liefhebben zoals Hij is. Waarom zou je dat andere volkeren ontzeggen, als ze Hem nog niet kennen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten