woensdag 25 oktober 2017

Mijn nieuwe boekje: Levenskunst en LevenseindeAchtergronden van een christelijke kijk op levenseinde en euthanasie

Prijs voor gedrukt boekje: €4
Prijs voor ePub: €2,50

De wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding is recent geëvalueerd, en euthanasie in Nederland neemt toe. Ook lijken Nederlanders minder te denken aan de dood dan vroeger, maar als ze er aan denken is euthanasie de eerste medische handeling waar ze bij stilstaan.

Het nieuwe regeerakkoord besteedt veel aandacht aan ouderenzorg, vooral rondom het levenseinde. De helft van de partijen in de huidige regering inspireert zich van origine op een christelijke mens- en levensvisie, een visie waar veel mensen in onze maatschappij tegenwoordig niet bekend mee zijn. De christelijke traditie onderstreept de levenskunst, die invloed heeft op het levenseinde. Wat is de achtergrond van het christelijk denken over ouderdom en dood? Kan dit ook inspiratie bieden voor niet-gelovigen? Op deze vragen gaat dit boekje in.

Dr. Daan van Schalkwijk is gepromoveerd bioloog, student filosofie, universitair docent in de Liberal Arts and Sciences te Amsterdam, en voorzitter van Leidenhoven College.

Dr. Lambert Hendriks, pr., is rector van de ambtsopleidingen in het bisdom Roermond en doceert moraaltheologie. Hij is verbonden aan de School of Catholic Theology van de Universiteit van Tilburg en het Thomasinstituut te Utrecht.


Het boekje wordt uitgegeven in de serie "Kort Bestek" bij uitgeverij De Boog. 


Bestel hier het boekje.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten